Kurssipalautelomake

 Arvostelu asteikolla 1-5 (1=heikko,...,5=erinomainen)